Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên. | Trang nhất
 Menu Chính
File Văn bản mới
  NGHỊ ĐỊNH 116/2004 QUI ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT BV-KDTV
  QCVN 01-37 : 2010/BNNPTNT vè PP điều tra DH thông, phi lao
  QCVN 01 - 119 : 2012/BNNPTNT về PP điều tra DH cây có múi
  QCVN 01 - 118 : 2012/BNNPTNT về PP điều tra DH chè
  QCVN 01-38 : 2010/BNNPTNT về PP điều tra DH cây trồng
TÌM KIẾM
Google
Từ Điển Vdict

Tra theo từ điển:


Lịch
Tháng Mười một 2015
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 <  > 
Thành viên có mặt
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 003831035
ThôngTin Cần Biết

Bảng giá thuốc BVTV

Loại thuốc

GiáTiền(1.000đ)

S

A

A

C

 V
Tp

Nguồn Đại lý xxx  
Địa chỉ:zzz-TP Tuy Hòa

Bảng giá  phân bón

Loại phân

Giátiền(1.000đ)

Urea

Lân

Kali

DAP

NPK

 Nguồn Đại lý xxx
Địa chỉ:zzz-TP Tuy Hòa

Google Translate
 
Trang nhất 27.11.2015 11:45

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 47

Từ ngày 19 tháng 11 năm 2015 đến ngày 25 tháng 11 năm 2015 Xem tiếp...

HỘI THẢO KHOA HỌC BVTV NĂM 2015

Để chuẩn bị cho Hội thảo khoa học BVTV năm 2015 với chuyên đề "Quản lý RSBH hại sắn hiệu quả và bền vững", Ban Khoa học-Kỹ thuật Chi cục BVTV đề nghị các Trạm hoàn thiện các báo cáo tham luận của mình và gởi về Phòng Kỹ thuật trước ngày 15/11/2015. Hội thảo dự kiến diễn ra vào tuần cuối tháng 11/2015. BAN KH-KT

Tin mới :

  Hành chính - Tổ chức 

TRIỂN KHAI LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

[05.01.2015 16:25 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Ngày 25/11/2013, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13. Chủ tịch nước ký Lệnh số 16/2013/L-CTN ngày 06/12/2013 công bố Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 . Xem tiếp...

Những bản tin khác

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015 [31.12.2014 16:16]
THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển đợt kiểm tra kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ [18.11.2014 09:55]
THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ [18.11.2014 09:48]


  Kỹ thuật BVTV 

HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỪ BỆNH THÁN THƯ HẠI SẮN TẠI PHÚ YÊN

[23.09.2015 08:35 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Ngày 15/9/2015, theo đề nghị của địa phương, Chi cục BVTV Phú Yên đã tổ chức kiểm tra để xác định và đánh giá tình hình bệnh gây hại trên cây sắn ở xã Ea Chrang của huyện Sơn Hòa; tiến hành thu mẫu cho công tác giám định bệnh. Qua kết quả quan sát bệnh ngoài đồng và giám định bệnh trong phòng thí nghiệm, Chi cục BVTV kết luận: Bệnh thán thư hại sắn do nấm Colletotrichum gloeosporioides f. sp. manihotis gây ra. Chi cục BVTV đưa ra hướng dẫn phòng trừ bệnh thán thư hại sắn tại Phú Yên như sau: Xem tiếp...

Những bản tin khác

GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN [19.09.2014 16:17]
TÌNH HÌNH RỆP SÁP BỘT HỒNG GÂY HẠI SẮN TẠI PHÚ YÊN [17.09.2014 10:56]
BÁO CÁO TÌNH HÌNH BỆNH HẠI CHUỐI TẠI HUYỆN TUY AN [17.07.2014 10:08]


  Kiểm dịch Thực vật 

DANH MUC ĐỐI TƯỢNG KDTV VIỆT NAM NĂM 2014

[19.11.2014 09:38 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Bộ NN-PTNT ra Thông tư số 35/2014/TT-BNNPTNT BAN HÀNH DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và thay thế Quyết định số 73/2005/QĐ-BNN ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ NN-PTNT. Xem tiếp...

Những bản tin khác

THÔNG TƯ 30/2014/TT-BNNPTNT VỀ DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KDTV [17.09.2014 10:40]
NGHIÊM CẤM VIỆC NHÂN NUÔI, PHÓNG THÍCH SÂU SUPER WORM [23.05.2014 16:11]
TÀI LIỆU BỆNH TRẮNG LÁ MÍA [20.08.2013 14:03]


  Thanh tra BVTV 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP HUẤN CHO CÁC ĐẠI LÝ KINH DOANH THUỐC BVTV NĂM 2015

[31.08.2015 14:25 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Thực hiện Luật số: 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc Hội ban hành Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và quy định tại điểm a khoản 2 điều 37 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 quy định về Quản lý thuốc Bảo vệ thực vật. Chi cục BVTV Phú Yên, tiến hành mở lớp huấn luyện chuyên môn về thuốc BVTV.
Vậy Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên xin thông báo:
Xem tiếp...

Những bản tin khác

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP HUẤN CHO CÁC ĐẠI LÝ KINH DOANH THUỐC BVTV NĂM 2014 [21.07.2014 10:30]
Thanh tra các sản phẩm phân bón có ghi công dụng của thuốc BVTV [14.07.2014 10:04]
THÔNG BÁO TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH THUỐC BVTV [03.01.2014 15:43]


  Văn bản 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

[09.01.2015 09:28 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Kế hoạch này được ban hành kèm theo Quyết định số 1687/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Để triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, trên cơ sở các nội dung quy định của Luật, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật với các nội dung sau đây Xem tiếp...

Những bản tin khác

NGHỊ ĐỊNH 116/2014/NĐ-CP QUI ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT BV-KDTV [24.12.2014 14:27]
SỞ NN-PTNT CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VỤ ĐX 2014-2015 [12.11.2014 08:38]
CHỈ THỊ Về phòng, trừ Rệp sáp bột hồng hại sắn [20.10.2014 15:38]
CÔNG VĂN CỦA SỞ NN-PTNT CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN [23.09.2014 10:16]
THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2014 [07.07.2014 14:27]
CÔNG VĂN SỞ NN-PTNT CHỈ ĐẠO SX VỤ HT 2014 [22.04.2014 10:42]
CÔNG VĂN SỐ 1143/SNN-NN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM, NGĂN CHẶN VIỆC NHÂN NUÔI ỐC BƯƠU VÀNG [15.11.2013 10:42]
DANH MỤC THUÔC BVTV NĂM 2013 [08.05.2013 08:55]
THÔNG TƯ Quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật [06.03.2013 15:17]
PHÚ YÊN: KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ AN TOÀN SINH HỌC ĐẾN 2020 [19.02.2013 08:26]


  Thông Tin Mới 

CÁC QCVN VỀ ĐIỀU TRA PHÁT HIỆN DỊCH HẠI CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH

[11.12.2014 09:41 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Ngày 05 tháng 06 năm 2014, Bộ NN-PTNT đã ra Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT Vv Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2014. Xem tiếp...

Những bản tin khác

HỘI THẢO KHOA HỌC BVTV NĂM 2014 [18.11.2014 09:14]
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KIỂM TRA VÀ TIÊU HỦY RỆP SÁP BỘT HỒNG [08.10.2014 16:44]
TẬP HUẤN CBKT VỀ ĐIỀU TRA, PHÁT HIỆN VÀ QUẢN LÝ RỆP SÁP BỘT HỒNG SẮN [19.09.2014 16:24]
RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN ĐÃ XUẤT HIỆN GÂY HẠI Ở DAKLAK [05.06.2014 09:15]
DANH MỤC THUỐC BVTV KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG TRÊN RAU [07.05.2014 09:19]


  Chương trình - Dự án 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN SẢN XUẤT LÚA THEO HƯỚNG VIETGAP TẠI PHÚ YÊN

[31.12.2014 16:12 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Từ năm 2012-2014, Chi cục BVTV Phú Yên thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng VietGAP trên địa bàn tỉnh Phú Yên” do ThS. Trương Văn Tuấn làm chủ nhiệm. Qua 2 năm thực hiện, thu được một số kết quả như sau: Xem tiếp...

Những bản tin khác

ĐỀ TÀI TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA CHỊU MẶN THÍCH ỨNG BĐKH TẠI PHÚ YÊN [25.08.2014 09:32]
TẬP HUẤN VỀ ĐIỀU TRA GIÁM SÁT SÂU BỆNH HẠI SẮN [03.03.2014 10:42]
HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN CỦA FAO TẠI TP HCM [12.11.2013 14:32]
PHÂN CÔNG PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC [30.10.2013 08:20]
CHUYÊN GIA JIRCAS VÀ ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ LÀM VIỆC TẠI PHÚ YÊN [27.08.2012 14:42]


  TT chuyên ngành 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC BVTV NĂM 2014 MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN

[11.11.2014 16:30 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
TỔNG KẾT CÔNG TÁC BVTV NĂM 2014 MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN
Ngày 5/11/2014, Cục BVTV tổ chức Hội nghị tổng kết công tác BVTV năm 2014 và nhiệm vụ BVTV năm 2015 các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tại TP Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam.
Xem tiếp...

Những bản tin khác

CHUYÊN GIA TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐỚI QUỐC TẾ (CIAT) KIỂM TRA RỆP SÁP BỘT HỒNG TẠI PHÚ YÊN [08.10.2014 16:37]
HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỪ BỆNH HÉO RŨ PANAMA TRÊN CÂY CHUỐI [17.07.2014 10:47]
CHUYÊN GIA BỆNH CÂY - ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM GIÁM ĐỊNH BỆNH HẠI TIÊU VÀ DỨA TẠI PHÚ YÊN [15.04.2014 09:54]


  Dự báo sâu bệnh 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 46

[18.11.2015 15:48 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Từ ngày 12 tháng 11 năm 2015 đến ngày 18 tháng 11 năm 2015 Xem tiếp...

Những bản tin khác

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 45 [11.11.2015 15:01]
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 44 [05.11.2015 07:45]
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 43 [28.10.2015 14:50]
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 42 [21.10.2015 15:35]
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 41 [14.10.2015 15:34]


  Tài liệu huấn luyện 

MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ SINH THÁI

[18.04.2014 15:57 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ SINH THÁI
Vụ HT 2014, Chi cục BVTV Phú Yên sẽ triển khai chương trình" Công nghệ sinh thái và giảm thiểu nguy cơ thuốc BVTV" cho 7 xã của 6 huyện trọng điểm. Để cung cấp tư liệu và phương pháp triển khai mô hình, Chi cục BVTV xin giới thiệu bài viết của Ths Đặng Văn Mạnh đăng trên tạp chi Thông tin KHCN Phú Yên số 5/2010.
(Xem file kèm ở phần Download văn bản/Tài liệu huấn luyện)
Xem tiếp...

Những bản tin khác

MỘT SỐ SÂU BỆNH MỚI TRÊN CÂY TRỒNG [22.07.2013 09:32]
DỊCH HẠI MỚI: SÂU CẮN LÁ DỪA [19.02.2013 09:01]
PHÁT HIỆN BỆNH CHỔI RỒNG SẮN TẠI PHÚ YÊN [12.03.2012 08:01]
DANH MỤC THUỐC TRỪ RẦY - CỤC BVTV [27.07.2010 09:05]
CHUỘT HẠI LÚA VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHUỘT [26.11.2008 08:53]


  Giáo trình chuyên ngành 

TIẾN TRÌNH THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG VỀ BẢO VỆ THỰC VẬT

[05.06.2014 08:01 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
TIẾN TRÌNH THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG VỀ  BẢO VỆ THỰC VẬT
Quá trình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong công tác BVTV phải tuân thủ các tiến trình và phương pháp huấn luyện mới đạt được kết quả cao. Chi cục BVTV Phú Yên xin giới thiệu bài viết “The process of communication” của N.S Ingale , trong sách “Manual on Plant Protection Technology” để làm tài liệu tham khảo cho các CBKT ngành BVTV.
Xem tiếp...

Những bản tin khác

VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH [22.11.2013 08:38]
CÁC KIỂU BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM ĐỒNG RUỘNG [03.12.2012 15:44]
Nghiên cứu tính kháng thuốc của rầy nâu ở phía Bắc [06.09.2012 08:35]
KHUYẾN CÁO BỘ THUỐC TRỪ RẦY NÂU [14.03.2012 08:33]
HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÂY LÚA - Standard Evaluation System for Rice (SES) [22.09.2010 08:55]


Thông báo

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BVTV NĂM 2015
CÁC TRẠM BVTV VÀ CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THỰC HIỆN CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG NĂM 2015 XIN MỜI GỞI ĐỀ CƯƠNG VÀ ĐĂNG KÝ VỀ CHI CỤC BVTV. YÊU CẦU MỤC TIÊU CÁC ĐỀ TÀI PHẢI BÁM SÁT GIẢI QUYẾT NHỮNG NHU CẦU CẦN THIẾT THỰC TẾ SẢN XUẤT TẠI ĐỊA PHƯƠNG. CÁC NGHIÊN CỨU CÓ THỂ TRIỂN KHAI TỪ VỤ ĐX 2014-2015.

Đăng ký nhận tin
Email của bạn

Định dạng tin

Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về hệ thống Bảo Vệ Thực Vật

 Tuyệt vời
 Tốt
 Trung bình
 Không có gì để nói
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 9
Thảo luận: 0
10 bài viết mới
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 47
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 46
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 45
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 44
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 43
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 42
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 41
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 40
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 39
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 38
HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỪ BỆNH THÁN THƯ HẠI SẮN TẠI PHÚ YÊN
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 37
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 36
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 35
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP HUẤN CHO CÁC ĐẠI LÝ KINH DOANH THUỐC BVTV NĂM 2015
Liên Kết
Đang khởi tạo các Logo...

Đặt logo của bạn ở đây!
Thời tiết
© Copyright 2008 - 2011 | Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Phú Yên.
48A - Nguyễn Tất Thành - Phường 2 - TP.Tuy Hòa - T.Phú Yên. | Tel: (84.057)3822454 - Fax: (84.57)3836238 - (84.057)3822454