Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên. | Trang nhất
 Menu Chính
File Văn bản mới
  QCVN 01-37 : 2010/BNNPTNT vè PP điều tra DH thông, phi lao
  QCVN 01 - 119 : 2012/BNNPTNT về PP điều tra DH cây có múi
  QCVN 01 - 118 : 2012/BNNPTNT về PP điều tra DH chè
  QCVN 01-38 : 2010/BNNPTNT về PP điều tra DH cây trồng
  QCVN 01 - 177 : 2014/BNNPTNT PP điều tra phát hiện DH cây nhãn, vải
TÌM KIẾM
Google
Từ Điển Vdict

Tra theo từ điển:


Lịch
Tháng Mười 2014
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
Thành viên có mặt
 Khách: 002
 Thành viên: 002
 Tổng cộng 004
 Hits 002646902

01 BConroy
02 FPrieur
ThôngTin Cần Biết

Bảng giá thuốc BVTV

Loại thuốc

GiáTiền(1.000đ)

S

A

A

C

 V
Tp

Nguồn Đại lý xxx  
Địa chỉ:zzz-TP Tuy Hòa

Bảng giá  phân bón

Loại phân

Giátiền(1.000đ)

Urea

Lân

Kali

DAP

NPK

 Nguồn Đại lý xxx
Địa chỉ:zzz-TP Tuy Hòa

Google Translate
 
Trang nhất 26.10.2014 09:54

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 43

Từ ngày 16 tháng 10 năm 2014 đến ngày 22 tháng 10 năm 2014 Xem tiếp...

Tin mới :

  Hành chính - Tổ chức 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2014

[08.10.2014 15:40 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Thực hiện Công văn số 1014/SNN-TCCB ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên về việc cho phép tuyển dụng lao động trong chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác; Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2014 như sau: Xem tiếp...

Những bản tin khác

HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN CHI CỤC BVTV KHÓA VIII [25.09.2014 16:14]
THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển đợt kiểm tra kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ [08.02.2014 07:31]
THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ [08.02.2014 07:17]


  Kỹ thuật BVTV 

GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN

[19.09.2014 16:17 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Đầu tháng 9/2014, Chi cục BVTV Phú Yên đã phát hiện rệp sáp bột hồng (RSBH) gây hại sắn tại xã An Hải, huyện Tuy An, để giúp cho CBKT và Nông dân các địa phương nhận biết và phát hiện kịp thời RSBH, Chi cục BVTV Phú Yên xin giới thiệu một số hình ảnh về RSBH tại An Hải - Tuy An. Xem tiếp...

Những bản tin khác

TÌNH HÌNH RỆP SÁP BỘT HỒNG GÂY HẠI SẮN TẠI PHÚ YÊN [17.09.2014 10:56]
BÁO CÁO TÌNH HÌNH BỆNH HẠI CHUỐI TẠI HUYỆN TUY AN [17.07.2014 10:08]
KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CÂY XOÀI DI SẢN CHÙA ĐÁ TRẮNG TUY AN. [16.05.2014 08:58]


  Kiểm dịch Thực vật 

THÔNG TƯ 30/2014/TT-BNNPTNT VỀ DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KDTV

[17.09.2014 10:40 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Ngày 5/9/2014, Bộ NN-PTNT ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT Vv Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Chi cục
BVTV Phú Yên xin giới thiệu để CBKT tham khảo và áp dụng.
Xem tiếp...

Những bản tin khác

NGHIÊM CẤM VIỆC NHÂN NUÔI, PHÓNG THÍCH SÂU SUPER WORM [23.05.2014 16:11]
TÀI LIỆU BỆNH TRẮNG LÁ MÍA [20.08.2013 14:03]
BÁO CÁO Tình hình lúa lai được sản xuất và khảo nghiệm tại Phú Yên vụ Đông Xuân 2012-2013. [15.05.2013 14:12]


  Thanh tra BVTV 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP HUẤN CHO CÁC ĐẠI LÝ KINH DOANH THUỐC BVTV NĂM 2014

[21.07.2014 10:30 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Thực hiện theo Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật; Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định về quản lý thuốc BVTV; Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc BVTV; Thông tư 85/2011 TT-BNNPTNT ngày 14/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008, Chi cục BVTV-PY mở lớp tập huấn Xem tiếp...

Những bản tin khác

Thanh tra các sản phẩm phân bón có ghi công dụng của thuốc BVTV [14.07.2014 10:04]
THÔNG BÁO TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH THUỐC BVTV [03.01.2014 15:43]
BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA [14.05.2013 14:40]


  Văn bản 

CHỈ THỊ Về phòng, trừ Rệp sáp bột hồng hại sắn

[20.10.2014 15:38 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
UBND tỉnh Phú Yên vừa có Chỉ thị số 28/CT-UBND, ngày 17 tháng 10 năm 2014 về phòng, trừ Rệp sáp bột hồng hại sắn. Chi cục BVTV Phú Yên xin giới thiệu toàn văn bản Chỉ thị để các CBKT tham khảo và thực hiện. Xem tiếp...

Những bản tin khác

CÔNG VĂN CỦA SỞ NN-PTNT CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN [23.09.2014 10:16]
THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2014 [07.07.2014 14:27]
CÔNG VĂN SỞ NN-PTNT CHỈ ĐẠO SX VỤ HT 2014 [22.04.2014 10:42]
CÔNG VĂN SỐ 1143/SNN-NN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM, NGĂN CHẶN VIỆC NHÂN NUÔI ỐC BƯƠU VÀNG [15.11.2013 10:42]
DANH MỤC THUÔC BVTV NĂM 2013 [08.05.2013 08:55]
THÔNG TƯ Quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật [06.03.2013 15:17]
PHÚ YÊN: KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ AN TOÀN SINH HỌC ĐẾN 2020 [19.02.2013 08:26]
CV của Sở NN-PTNT về chăm sóc lúa vụ Đông Xuân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ -2013 [05.02.2013 15:24]
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHCN NGÀNH NN-PTNT GIAI ĐOẠN 2013-2020 [30.01.2013 09:55]
THÔNG TƯ 03/2013 VỀ QUẢN LÝ THUỐC BVTV [21.01.2013 15:50]


  Thông Tin Mới 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KIỂM TRA VÀ TIÊU HỦY RỆP SÁP BỘT HỒNG

[08.10.2014 16:44 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KIỂM TRA VÀ TIÊU HỦY RỆP SÁP BỘT HỒNG
Theo Công văn số 1754/BVTV-QLSVGHR, ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Cục Bảo vệ thực vật, về việc xử lý rệp sáp bột hồng gây hại sắn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Chi cục BVTV đã tiến hành một số biện pháp tiêu hủy theo Quy trình tạm thời do Cục Bảo vệ thực vật ban hành tại Công văn số 1444/BVTV-QLSVGHR ngày 9 tháng 7 năm 2013.
Sau đây là một số hình ảnh thực hiện kiểm tra và tiêu hủy rệp sáp bột hồng tại xã An hải, huyện Tuy An
Xem tiếp...

Những bản tin khác

TẬP HUẤN CBKT VỀ ĐIỀU TRA, PHÁT HIỆN VÀ QUẢN LÝ RỆP SÁP BỘT HỒNG SẮN [19.09.2014 16:24]
RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN ĐÃ XUẤT HIỆN GÂY HẠI Ở DAKLAK [05.06.2014 09:15]
DANH MỤC THUỐC BVTV KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG TRÊN RAU [07.05.2014 09:19]
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC NĂM 2015 [25.01.2014 15:03]
HỘI THẢO KHOA HỌC BVTV NĂM 2013 [02.12.2013 09:39]


  Chương trình - Dự án 

ĐỀ TÀI TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA CHỊU MẶN THÍCH ỨNG BĐKH TẠI PHÚ YÊN

[25.08.2014 09:32 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
ĐỀ TÀI TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA CHỊU MẶN THÍCH ỨNG BĐKH TẠI PHÚ YÊN
Theo Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt đề cương thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chịu mặn phục vụ sản xuất cho vùng lúa chịu mặn tỉnh Phú Yên thích ứng biến đổi khí hậu” do Th.S Đặng Văn Mạnh làm Chủ nhiệm đề tài, được thực hiện từ tháng 9/2013-9/2015.
Xem tiếp...

Những bản tin khác

TẬP HUẤN VỀ ĐIỀU TRA GIÁM SÁT SÂU BỆNH HẠI SẮN [03.03.2014 10:42]
HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN CỦA FAO TẠI TP HCM [12.11.2013 14:32]
PHÂN CÔNG PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC [30.10.2013 08:20]
CHUYÊN GIA JIRCAS VÀ ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ LÀM VIỆC TẠI PHÚ YÊN [27.08.2012 14:42]
ĐOÀN CHUYÊN GIA FAO KIỂM TRA TÌNH HÌNH BỌ DỪA TẠI PHÚ YÊN [17.07.2012 15:22]


  TT chuyên ngành 

CHUYÊN GIA TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐỚI QUỐC TẾ (CIAT) KIỂM TRA RỆP SÁP BỘT HỒNG TẠI PHÚ YÊN

[08.10.2014 16:37 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
CHUYÊN GIA TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐỚI QUỐC TẾ (CIAT) KIỂM TRA RỆP SÁP BỘT HỒNG TẠI PHÚ YÊN
Từ ngày 6-8/10/2014, Dr Mai Thành, chuyên gia của CIAT đã tiến hành khảo sát và điều tra đánh giá lại mức độ gây hại của RSBH tại Phú Yên
Xem tiếp...

Những bản tin khác

HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỪ BỆNH HÉO RŨ PANAMA TRÊN CÂY CHUỐI [17.07.2014 10:47]
CHUYÊN GIA BỆNH CÂY - ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM GIÁM ĐỊNH BỆNH HẠI TIÊU VÀ DỨA TẠI PHÚ YÊN [15.04.2014 09:54]
CÔNG VĂN SỐ 1097/SNN-NN VỀ VIỆC CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2013 -2014 [15.11.2013 10:40]


  Dự báo sâu bệnh 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 42

[15.10.2014 19:44 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Từ ngày 9 tháng 10 năm 2014 đến ngày 15 tháng 10 năm 2014 Xem tiếp...

Những bản tin khác

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 41 [08.10.2014 15:30]
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 40 [01.10.2014 15:02]
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 39 [24.09.2014 14:45]
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 38 [17.09.2014 15:24]
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 37 [10.09.2014 16:59]


  Tài liệu huấn luyện 

MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ SINH THÁI

[18.04.2014 15:57 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ SINH THÁI
Vụ HT 2014, Chi cục BVTV Phú Yên sẽ triển khai chương trình" Công nghệ sinh thái và giảm thiểu nguy cơ thuốc BVTV" cho 7 xã của 6 huyện trọng điểm. Để cung cấp tư liệu và phương pháp triển khai mô hình, Chi cục BVTV xin giới thiệu bài viết của Ths Đặng Văn Mạnh đăng trên tạp chi Thông tin KHCN Phú Yên số 5/2010.
(Xem file kèm ở phần Download văn bản/Tài liệu huấn luyện)
Xem tiếp...

Những bản tin khác

MỘT SỐ SÂU BỆNH MỚI TRÊN CÂY TRỒNG [22.07.2013 09:32]
DỊCH HẠI MỚI: SÂU CẮN LÁ DỪA [19.02.2013 09:01]
PHÁT HIỆN BỆNH CHỔI RỒNG SẮN TẠI PHÚ YÊN [12.03.2012 08:01]
DANH MỤC THUỐC TRỪ RẦY - CỤC BVTV [27.07.2010 09:05]
CHUỘT HẠI LÚA VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHUỘT [26.11.2008 08:53]


  Giáo trình chuyên ngành 

TIẾN TRÌNH THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG VỀ BẢO VỆ THỰC VẬT

[05.06.2014 08:01 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
TIẾN TRÌNH THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG VỀ  BẢO VỆ THỰC VẬT
Quá trình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong công tác BVTV phải tuân thủ các tiến trình và phương pháp huấn luyện mới đạt được kết quả cao. Chi cục BVTV Phú Yên xin giới thiệu bài viết “The process of communication” của N.S Ingale , trong sách “Manual on Plant Protection Technology” để làm tài liệu tham khảo cho các CBKT ngành BVTV.
Xem tiếp...

Những bản tin khác

VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH [22.11.2013 08:38]
CÁC KIỂU BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM ĐỒNG RUỘNG [03.12.2012 15:44]
Nghiên cứu tính kháng thuốc của rầy nâu ở phía Bắc [06.09.2012 08:35]
KHUYẾN CÁO BỘ THUỐC TRỪ RẦY NÂU [14.03.2012 08:33]
HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÂY LÚA - Standard Evaluation System for Rice (SES) [22.09.2010 08:55]


Thông báo

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC BVTV -2014
CHI CỤC BVTV THÔNG BÁO ĐỂ CÁC TRẠM BVTV TIẾN HÀNH ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC NĂM 2014. ĐỀ CƯƠNG GỞI VỀ PHÒNG KỸ THUẬT TRƯỚC NGÀY 20/12/2013 VÀ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC SẼ XÉT DUYỆT CHO TRIỂN KHAI TRONG VỤ ĐX 2013-2014.

LỊCH HỘI THẢO KHOA HỌC BVTV -2013
DO MƯA LỤT NÊN HỘI THẢO KHOA HỌC BVTV 2013 ĐÃ TẠM HOÃN. THEO THỐNG NHẤT, HỘI THẢO SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY THỨ BẢY 30/11/2013. THÔNG BÁO NÀY THAY CHO GIẤY MỜI. RẤT MONG CÁC TRẠM SẮP XẾP THAM DỰ ĐẦY ĐỦ. CHI CỤC TRƯỞNG.

Đăng ký nhận tin
Email của bạn

Định dạng tin

Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về hệ thống Bảo Vệ Thực Vật

 Tuyệt vời
 Tốt
 Trung bình
 Không có gì để nói
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 9
Thảo luận: 0
Bài viết được quan tâm
CHUYÊN GIA TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐỚI QUỐC TẾ (CIAT) KIỂM TRA RỆP SÁP BỘT HỒNG TẠI PHÚ YÊN
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KIỂM TRA VÀ TIÊU HỦY RỆP SÁP BỘT HỒNG
10 bài viết mới
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 43
CHỈ THỊ Về phòng, trừ Rệp sáp bột hồng hại sắn
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 42
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KIỂM TRA VÀ TIÊU HỦY RỆP SÁP BỘT HỒNG
CHUYÊN GIA TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐỚI QUỐC TẾ (CIAT) KIỂM TRA RỆP SÁP BỘT HỒNG TẠI PHÚ YÊN
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2014
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 41
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 40
HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN CHI CỤC BVTV KHÓA VIII
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 39
CÔNG VĂN CỦA SỞ NN-PTNT CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN
TẬP HUẤN CBKT VỀ ĐIỀU TRA, PHÁT HIỆN VÀ QUẢN LÝ RỆP SÁP BỘT HỒNG SẮN
GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 38
TÌNH HÌNH RỆP SÁP BỘT HỒNG GÂY HẠI SẮN TẠI PHÚ YÊN
Liên Kết
Đang khởi tạo các Logo...

Đặt logo của bạn ở đây!
Thời tiết
© Copyright 2008 - 2011 | Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Phú Yên.
48A - Nguyễn Tất Thành - Phường 2 - TP.Tuy Hòa - T.Phú Yên. | Tel: (84.057)3822454 - Fax: (84.57)3836238 - (84.057)3822454