Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên. | Trang nhất
 Menu Chính
File Văn bản mới
  THÔNG TƯ 21/2015 VỀ QUẢN LÝ THUỐC BVTV
  NGHỊ ĐỊNH 116/2004 QUI ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT BV-KDTV
  QCVN 01-37 : 2010/BNNPTNT vè PP điều tra DH thông, phi lao
  QCVN 01 - 119 : 2012/BNNPTNT về PP điều tra DH cây có múi
  QCVN 01 - 118 : 2012/BNNPTNT về PP điều tra DH chè
TÌM KIẾM
Google
Từ Điển Vdict

Tra theo từ điển:


Lịch
Tháng Tám 2015
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 <  > 
Thành viên có mặt
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 004735755
ThôngTin Cần Biết

Bảng giá thuốc BVTV

Loại thuốc

GiáTiền(1.000đ)

S

A

A

C

 V
Tp

Nguồn Đại lý xxx  
Địa chỉ:zzz-TP Tuy Hòa

Bảng giá  phân bón

Loại phân

Giátiền(1.000đ)

Urea

Lân

Kali

DAP

NPK

 Nguồn Đại lý xxx
Địa chỉ:zzz-TP Tuy Hòa

Google Translate
 
Trang nhất 01.08.2015 11:44

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 30

Từ ngày 23 tháng 7 năm 2015 đến ngày 29 tháng 7 năm 2015 Xem tiếp...

Tin mới :

  Hành chính - Tổ chức 

TRIỂN KHAI LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

[05.01.2015 16:25 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Ngày 25/11/2013, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13. Chủ tịch nước ký Lệnh số 16/2013/L-CTN ngày 06/12/2013 công bố Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 . Xem tiếp...

Những bản tin khác

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015 [31.12.2014 16:16]
THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển đợt kiểm tra kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ [18.11.2014 09:55]
THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ [18.11.2014 09:48]


  Kỹ thuật BVTV 

LỄ PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH RA QUÂN TIÊU HỦY RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN TẠI PHÚ YÊN NĂM 2015

[19.06.2015 09:15 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
LỄ PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH RA QUÂN TIÊU HỦY RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN TẠI PHÚ YÊN NĂM 2015
Ngày 15/6/2015, Sở NN-PTNT Phú Yên phối hợp cùng UBND huyện Sông Hinh tổ chức Lễ phát động chiến dịch Tháng ra quân tiêu hủy RSBH tại Phú Yên năm 2015. Chiến dịch Tháng ra quân từ 15/6-15/7/2015 được triển khai trong toàn tỉnh.
Xem tiếp...

Những bản tin khác

CHIẾN DỊCH " THÁNG DIỆT CHUỘT" NĂM 2015 [20.05.2015 16:16]
DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI LÚA VỤ HÈ THU 2015 [18.05.2015 08:43]
HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỪ RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN [04.05.2015 16:48]


  Kiểm dịch Thực vật 

DANH MUC ĐỐI TƯỢNG KDTV VIỆT NAM NĂM 2014

[19.11.2014 09:38 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Bộ NN-PTNT ra Thông tư số 35/2014/TT-BNNPTNT BAN HÀNH DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và thay thế Quyết định số 73/2005/QĐ-BNN ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ NN-PTNT. Xem tiếp...

Những bản tin khác

THÔNG TƯ 30/2014/TT-BNNPTNT VỀ DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KDTV [17.09.2014 10:40]
NGHIÊM CẤM VIỆC NHÂN NUÔI, PHÓNG THÍCH SÂU SUPER WORM [23.05.2014 16:11]
TÀI LIỆU BỆNH TRẮNG LÁ MÍA [20.08.2013 14:03]


  Thanh tra BVTV 

NGHỊ ĐỊNH Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

[18.06.2015 15:19 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 47/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2015 về Tổ chức và hoạt động thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2015; thay thế Nghị định số 153/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 107/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thủy sản. Xem tiếp...

Những bản tin khác

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP HUẤN CHO CÁC ĐẠI LÝ KINH DOANH THUỐC BVTV NĂM 2014 [21.07.2014 10:30]
Thanh tra các sản phẩm phân bón có ghi công dụng của thuốc BVTV [14.07.2014 10:04]
THÔNG BÁO TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH THUỐC BVTV [03.01.2014 15:43]


  Văn bản 

THÔNG TƯ VỀ QUẢN LÝ THUỐC BVTV

[18.06.2015 14:49 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Bộ NN-PTNT vừa ban hành Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 về việc Quản lý thuốc BVTV. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/8/2015. Đây là văn bản quan trọng nên Chi cục BVTV Phú Yên xin đăng toàn văn, các phụ lục có thể tham khảo tại phần: Download văn bản/Quản. lý thuốc BVTV Xem tiếp...

Những bản tin khác

CÔNG VĂN 346/SNN-NN VỀ VIỆC PHÒNG TRỪ RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN [20.04.2015 14:37]
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV VỀ TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN NN-PTNT CẤP TỈNH, HUYỆN [27.03.2015 07:57]
DANH MỤC THUỐC BVTV NĂM 2015 [03.03.2015 08:09]
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT [09.01.2015 09:28]
NGHỊ ĐỊNH 116/2014/NĐ-CP QUI ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT BV-KDTV [24.12.2014 14:27]
SỞ NN-PTNT CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VỤ ĐX 2014-2015 [12.11.2014 08:38]
CHỈ THỊ Về phòng, trừ Rệp sáp bột hồng hại sắn [20.10.2014 15:38]
CÔNG VĂN CỦA SỞ NN-PTNT CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN [23.09.2014 10:16]
THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2014 [07.07.2014 14:27]
CÔNG VĂN SỞ NN-PTNT CHỈ ĐẠO SX VỤ HT 2014 [22.04.2014 10:42]


  Thông Tin Mới 

THÔNG TƯ 15/2015 CỦA BỘ NN-PTNT VỀ NHIỆM VỤ CÁC CHI CỤC THUỘC SỞ NN-PTNT

[27.03.2015 08:06 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Ngày 26 tháng 3 năm 2015, Bộ NN-PTNT ban hành Thông tư số: 15/2015/TT-BNNPTNT về việc Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó có Chi cục Trồng trọt và BVTV. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2015. Chi cục BVTV Phú Yên xin giới thiệu văn bản này để các CBKT tham khảo. Xem tiếp...

Những bản tin khác

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI “Chiến dịch truyền thông về dịch hại sắn tại Phú Yên, năm 2015” [12.02.2015 15:05]
CÁC QCVN VỀ ĐIỀU TRA PHÁT HIỆN DỊCH HẠI CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH [11.12.2014 09:41]
HỘI THẢO KHOA HỌC BVTV NĂM 2014 [18.11.2014 09:14]
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KIỂM TRA VÀ TIÊU HỦY RỆP SÁP BỘT HỒNG [08.10.2014 16:44]
TẬP HUẤN CBKT VỀ ĐIỀU TRA, PHÁT HIỆN VÀ QUẢN LÝ RỆP SÁP BỘT HỒNG SẮN [19.09.2014 16:24]


  Chương trình - Dự án 

SƠ KẾT CHIẾN DỊCH “THÁNG RA QUÂN TIÊU HUỶ RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN TẠI PHÚ YÊN” TỪ 15/6-15/7/2015.

[22.07.2015 16:21 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Sau một tháng phát động chiến dịch" Tháng ra quân tiêu hủy RSBH hại sắn tại Phú Yên" từ 15/6-15/7/2015. Chi cục BVTV đã tiến hành sơ kết chiến dịch và đề xuất giải pháp để tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn sự gây hại của RSBH trên ruộng sắn ở Phú Yên. Xem tiếp...

Những bản tin khác

KẾ HOẠCH CHIẾN DỊCH "Tháng ra quân tiêu hủy rệp sáp bột hồng hại sắn tại Phú Yên năm 2015" [03.06.2015 14:27]
CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG VỀ CHỔI RỒNG VÀ RSBH HẠI SẮN TẠI PHÚ YÊN 2015 [30.03.2015 10:36]
KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN SẢN XUẤT LÚA THEO HƯỚNG VIETGAP TẠI PHÚ YÊN [31.12.2014 16:12]
ĐỀ TÀI TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA CHỊU MẶN THÍCH ỨNG BĐKH TẠI PHÚ YÊN [25.08.2014 09:32]
TẬP HUẤN VỀ ĐIỀU TRA GIÁM SÁT SÂU BỆNH HẠI SẮN [03.03.2014 10:42]


  TT chuyên ngành 

CHUYÊN GIA ĐẠI HỌC AARHUS-ĐAN MẠCH LÀM VIỆC TẠI PHÚ YÊN

[15.04.2015 15:56 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
CHUYÊN GIA ĐẠI HỌC AARHUS-ĐAN MẠCH LÀM VIỆC TẠI PHÚ YÊN
Ngày 13-14/4/2015, đoàn chuyên gia của Đại học Aarhus-Đan Mạch đến làm việc với Chi cục BVTV Phú Yên trong khuôn khổ Dự án" Tác động của BĐKH đến sự bùng phát dịch rầy nâu ở VN và giải pháp phòng ngừa"
Xem tiếp...

Những bản tin khác

QUI TRÌNH KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ BỆNH CHẾT NHANH, CHẾT CHẬM HẠI HỒ TIÊU [09.03.2015 10:24]
TỔNG KẾT CÔNG TÁC BVTV NĂM 2014 MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN [11.11.2014 16:30]
CHUYÊN GIA TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐỚI QUỐC TẾ (CIAT) KIỂM TRA RỆP SÁP BỘT HỒNG TẠI PHÚ YÊN [08.10.2014 16:37]


  Dự báo sâu bệnh 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 29

[22.07.2015 16:46 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Từ ngày 16 tháng 7 năm 2015 đến ngày 22 tháng 7 năm 2015 Xem tiếp...

Những bản tin khác

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 28 [15.07.2015 15:44]
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 27 [08.07.2015 15:46]
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 26 [01.07.2015 16:01]
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 25 [24.06.2015 16:31]
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 24 [17.06.2015 16:13]


  Tài liệu huấn luyện 

MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ SINH THÁI

[18.04.2014 15:57 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ SINH THÁI
Vụ HT 2014, Chi cục BVTV Phú Yên sẽ triển khai chương trình" Công nghệ sinh thái và giảm thiểu nguy cơ thuốc BVTV" cho 7 xã của 6 huyện trọng điểm. Để cung cấp tư liệu và phương pháp triển khai mô hình, Chi cục BVTV xin giới thiệu bài viết của Ths Đặng Văn Mạnh đăng trên tạp chi Thông tin KHCN Phú Yên số 5/2010.
(Xem file kèm ở phần Download văn bản/Tài liệu huấn luyện)
Xem tiếp...

Những bản tin khác

MỘT SỐ SÂU BỆNH MỚI TRÊN CÂY TRỒNG [22.07.2013 09:32]
DỊCH HẠI MỚI: SÂU CẮN LÁ DỪA [19.02.2013 09:01]
PHÁT HIỆN BỆNH CHỔI RỒNG SẮN TẠI PHÚ YÊN [12.03.2012 08:01]
DANH MỤC THUỐC TRỪ RẦY - CỤC BVTV [27.07.2010 09:05]
CHUỘT HẠI LÚA VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHUỘT [26.11.2008 08:53]


  Giáo trình chuyên ngành 

TIẾN TRÌNH THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG VỀ BẢO VỆ THỰC VẬT

[05.06.2014 08:01 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
TIẾN TRÌNH THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG VỀ  BẢO VỆ THỰC VẬT
Quá trình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong công tác BVTV phải tuân thủ các tiến trình và phương pháp huấn luyện mới đạt được kết quả cao. Chi cục BVTV Phú Yên xin giới thiệu bài viết “The process of communication” của N.S Ingale , trong sách “Manual on Plant Protection Technology” để làm tài liệu tham khảo cho các CBKT ngành BVTV.
Xem tiếp...

Những bản tin khác

VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH [22.11.2013 08:38]
CÁC KIỂU BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM ĐỒNG RUỘNG [03.12.2012 15:44]
Nghiên cứu tính kháng thuốc của rầy nâu ở phía Bắc [06.09.2012 08:35]
KHUYẾN CÁO BỘ THUỐC TRỪ RẦY NÂU [14.03.2012 08:33]
HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÂY LÚA - Standard Evaluation System for Rice (SES) [22.09.2010 08:55]


Thông báo

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BVTV NĂM 2015
CÁC TRẠM BVTV VÀ CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THỰC HIỆN CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG NĂM 2015 XIN MỜI GỞI ĐỀ CƯƠNG VÀ ĐĂNG KÝ VỀ CHI CỤC BVTV. YÊU CẦU MỤC TIÊU CÁC ĐỀ TÀI PHẢI BÁM SÁT GIẢI QUYẾT NHỮNG NHU CẦU CẦN THIẾT THỰC TẾ SẢN XUẤT TẠI ĐỊA PHƯƠNG. CÁC NGHIÊN CỨU CÓ THỂ TRIỂN KHAI TỪ VỤ ĐX 2014-2015.

Đăng ký nhận tin
Email của bạn

Định dạng tin

Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về hệ thống Bảo Vệ Thực Vật

 Tuyệt vời
 Tốt
 Trung bình
 Không có gì để nói
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 9
Thảo luận: 0
10 bài viết mới
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 30
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 29
SƠ KẾT CHIẾN DỊCH “THÁNG RA QUÂN TIÊU HUỶ RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN TẠI PHÚ YÊN” TỪ 15/6-15/7/2015.
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 28
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 27
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 26
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 25
LỄ PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH RA QUÂN TIÊU HỦY RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN TẠI PHÚ YÊN NĂM 2015
NGHỊ ĐỊNH Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
THÔNG TƯ VỀ QUẢN LÝ THUỐC BVTV
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 24
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 23
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 22
KẾ HOẠCH CHIẾN DỊCH "Tháng ra quân tiêu hủy rệp sáp bột hồng hại sắn tại Phú Yên năm 2015"
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 21
Liên Kết
Đang khởi tạo các Logo...

Đặt logo của bạn ở đây!
Thời tiết
© Copyright 2008 - 2011 | Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Phú Yên.
48A - Nguyễn Tất Thành - Phường 2 - TP.Tuy Hòa - T.Phú Yên. | Tel: (84.057)3822454 - Fax: (84.57)3836238 - (84.057)3822454