Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên. | Trang nhất
 Menu Chính
File Văn bản mới
  NGHỊ ĐỊNH 116/2004 QUI ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT BV-KDTV
  QCVN 01-37 : 2010/BNNPTNT vè PP điều tra DH thông, phi lao
  QCVN 01 - 119 : 2012/BNNPTNT về PP điều tra DH cây có múi
  QCVN 01 - 118 : 2012/BNNPTNT về PP điều tra DH chè
  QCVN 01-38 : 2010/BNNPTNT về PP điều tra DH cây trồng
TÌM KIẾM
Google
Từ Điển Vdict

Tra theo từ điển:


Lịch
Tháng Tư 2015
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 <  > 
Thành viên có mặt
 Khách: 007
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 007
 Hits 004219141
ThôngTin Cần Biết

Bảng giá thuốc BVTV

Loại thuốc

GiáTiền(1.000đ)

S

A

A

C

 V
Tp

Nguồn Đại lý xxx  
Địa chỉ:zzz-TP Tuy Hòa

Bảng giá  phân bón

Loại phân

Giátiền(1.000đ)

Urea

Lân

Kali

DAP

NPK

 Nguồn Đại lý xxx
Địa chỉ:zzz-TP Tuy Hòa

Google Translate
 
Trang nhất 19.04.2015 04:31

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 15

Từ ngày 09 tháng 4 năm 2015 đến ngày 15 tháng 4 năm 2015 Xem tiếp...

Tin mới :

  Hành chính - Tổ chức 

TRIỂN KHAI LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

[05.01.2015 16:25 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Ngày 25/11/2013, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13. Chủ tịch nước ký Lệnh số 16/2013/L-CTN ngày 06/12/2013 công bố Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 . Xem tiếp...

Những bản tin khác

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2015 [31.12.2014 16:16]
THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển đợt kiểm tra kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ [18.11.2014 09:55]
THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ [18.11.2014 09:48]


  Kỹ thuật BVTV 

HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỪ RẦY NÂU HẠI LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2014-2015

[23.03.2015 10:05 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỪ RẦY NÂU HẠI LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2014-2015
Lúa ĐX 2014-2015 đại trà đang trong giai đoạn cuối đẻ - ôm đòng, do điều kiện thời tiết thuận lợi và sự tích cực chăm sóc của nông dân nên lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Qua công tác theo dõi bẫy đèn và điều tra phát hiện tại các địa phương, hiện nay rầy nâu đã bắt đầu xuất hiện và gây hại khoảng 40,2 ha với mật độ 1.100 - 3.200con/m2, trong đó có 30,2 ha với mật độ từ 1.100 - 2.000con/m2, đặc biệt có khoảng 10ha với mật độ từ 3.000-5.000 con/m2, đa số rầy non là chủ yếu, tập trung tại An Cư, An Thạch (huyện Tuy An) và Hòa Vinh, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Thành (huyện Đông Hòa), gây hại chủ yếu trên một số giống như: TBR1, IR 17494, OM 2695-2, PY2,… đặc biệt trên những chân ruộng sạ dày, bón phân không cân đối và bón thừa đạm.
Xem tiếp...

Những bản tin khác

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2014-2015 VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ [11.02.2015 14:18]
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI CÂY TRỒNG VỤ ĐÔNG XUÂN 2014 – 2015 GIAI ĐOẠN TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN [09.02.2015 16:01]
GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN [19.09.2014 16:17]


  Kiểm dịch Thực vật 

DANH MUC ĐỐI TƯỢNG KDTV VIỆT NAM NĂM 2014

[19.11.2014 09:38 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Bộ NN-PTNT ra Thông tư số 35/2014/TT-BNNPTNT BAN HÀNH DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và thay thế Quyết định số 73/2005/QĐ-BNN ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ NN-PTNT. Xem tiếp...

Những bản tin khác

THÔNG TƯ 30/2014/TT-BNNPTNT VỀ DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KDTV [17.09.2014 10:40]
NGHIÊM CẤM VIỆC NHÂN NUÔI, PHÓNG THÍCH SÂU SUPER WORM [23.05.2014 16:11]
TÀI LIỆU BỆNH TRẮNG LÁ MÍA [20.08.2013 14:03]


  Thanh tra BVTV 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP HUẤN CHO CÁC ĐẠI LÝ KINH DOANH THUỐC BVTV NĂM 2014

[21.07.2014 10:30 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Thực hiện theo Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật; Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định về quản lý thuốc BVTV; Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc BVTV; Thông tư 85/2011 TT-BNNPTNT ngày 14/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008, Chi cục BVTV-PY mở lớp tập huấn Xem tiếp...

Những bản tin khác

Thanh tra các sản phẩm phân bón có ghi công dụng của thuốc BVTV [14.07.2014 10:04]
THÔNG BÁO TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH THUỐC BVTV [03.01.2014 15:43]
BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA [14.05.2013 14:40]


  Văn bản 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV VỀ TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN NN-PTNT CẤP TỈNH, HUYỆN

[27.03.2015 07:57 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Bộ NN-PTNTvà Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số: 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Thông tư này qui định việc thành lập mới Chi cục Trồng trọt và BVTV và có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2015. Chi cục BVTV Phú Yên xin giới thiệu văn bản này để các CBKT tham khảo. Xem tiếp...

Những bản tin khác

DANH MỤC THUỐC BVTV NĂM 2015 [03.03.2015 08:09]
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT [09.01.2015 09:28]
NGHỊ ĐỊNH 116/2014/NĐ-CP QUI ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT BV-KDTV [24.12.2014 14:27]
SỞ NN-PTNT CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VỤ ĐX 2014-2015 [12.11.2014 08:38]
CHỈ THỊ Về phòng, trừ Rệp sáp bột hồng hại sắn [20.10.2014 15:38]
CÔNG VĂN CỦA SỞ NN-PTNT CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN [23.09.2014 10:16]
THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2014 [07.07.2014 14:27]
CÔNG VĂN SỞ NN-PTNT CHỈ ĐẠO SX VỤ HT 2014 [22.04.2014 10:42]
CÔNG VĂN SỐ 1143/SNN-NN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM, NGĂN CHẶN VIỆC NHÂN NUÔI ỐC BƯƠU VÀNG [15.11.2013 10:42]
DANH MỤC THUÔC BVTV NĂM 2013 [08.05.2013 08:55]


  Thông Tin Mới 

THÔNG TƯ 15/2015 CỦA BỘ NN-PTNT VỀ NHIỆM VỤ CÁC CHI CỤC THUỘC SỞ NN-PTNT

[27.03.2015 08:06 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Ngày 26 tháng 3 năm 2015, Bộ NN-PTNT ban hành Thông tư số: 15/2015/TT-BNNPTNT về việc Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó có Chi cục Trồng trọt và BVTV. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2015. Chi cục BVTV Phú Yên xin giới thiệu văn bản này để các CBKT tham khảo. Xem tiếp...

Những bản tin khác

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI “Chiến dịch truyền thông về dịch hại sắn tại Phú Yên, năm 2015” [12.02.2015 15:05]
CÁC QCVN VỀ ĐIỀU TRA PHÁT HIỆN DỊCH HẠI CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH [11.12.2014 09:41]
HỘI THẢO KHOA HỌC BVTV NĂM 2014 [18.11.2014 09:14]
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KIỂM TRA VÀ TIÊU HỦY RỆP SÁP BỘT HỒNG [08.10.2014 16:44]
TẬP HUẤN CBKT VỀ ĐIỀU TRA, PHÁT HIỆN VÀ QUẢN LÝ RỆP SÁP BỘT HỒNG SẮN [19.09.2014 16:24]


  Chương trình - Dự án 

CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG VỀ CHỔI RỒNG VÀ RSBH HẠI SẮN TẠI PHÚ YÊN 2015

[30.03.2015 10:36 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG VỀ CHỔI RỒNG VÀ RSBH HẠI SẮN TẠI PHÚ YÊN 2015
Ngày 12/3/2015 tại TP Tuy Hòa, Cục BVTV và Trung tâm NN nhiệt đới quốc tế (CIAT) phối hợp với Sở NN-PTNT Phú Yên tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông về bệnh chổi rồng và RSBH hại sắn tại Phú Yên năm 2015.
Xem tiếp...

Những bản tin khác

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN SẢN XUẤT LÚA THEO HƯỚNG VIETGAP TẠI PHÚ YÊN [31.12.2014 16:12]
ĐỀ TÀI TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA CHỊU MẶN THÍCH ỨNG BĐKH TẠI PHÚ YÊN [25.08.2014 09:32]
TẬP HUẤN VỀ ĐIỀU TRA GIÁM SÁT SÂU BỆNH HẠI SẮN [03.03.2014 10:42]
HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN CỦA FAO TẠI TP HCM [12.11.2013 14:32]
PHÂN CÔNG PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC [30.10.2013 08:20]


  TT chuyên ngành 

CHUYÊN GIA ĐẠI HỌC AARHUS-ĐAN MẠCH LÀM VIỆC TẠI PHÚ YÊN

[15.04.2015 15:56 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
CHUYÊN GIA ĐẠI HỌC AARHUS-ĐAN MẠCH LÀM VIỆC TẠI PHÚ YÊN
Ngày 13-14/4/2015, đoàn chuyên gia của Đại học Aarhus-Đan Mạch đến làm việc với Chi cục BVTV Phú Yên trong khuôn khổ Dự án" Tác động của BĐKH đến sự bùng phát dịch rầy nâu ở VN và giải pháp phòng ngừa"
Xem tiếp...

Những bản tin khác

QUI TRÌNH KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ BỆNH CHẾT NHANH, CHẾT CHẬM HẠI HỒ TIÊU [09.03.2015 10:24]
TỔNG KẾT CÔNG TÁC BVTV NĂM 2014 MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN [11.11.2014 16:30]
CHUYÊN GIA TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐỚI QUỐC TẾ (CIAT) KIỂM TRA RỆP SÁP BỘT HỒNG TẠI PHÚ YÊN [08.10.2014 16:37]


  Dự báo sâu bệnh 

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 14

[08.04.2015 16:44 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
Từ ngày 02 tháng 4 năm 2015 đến ngày 8 tháng 4 năm 2015 Xem tiếp...

Những bản tin khác

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 13 [01.04.2015 14:35]
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 12 [25.03.2015 16:11]
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 11 [18.03.2015 16:26]
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 10 [11.03.2015 15:59]
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 09 [04.03.2015 16:26]


  Tài liệu huấn luyện 

MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ SINH THÁI

[18.04.2014 15:57 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ SINH THÁI
Vụ HT 2014, Chi cục BVTV Phú Yên sẽ triển khai chương trình" Công nghệ sinh thái và giảm thiểu nguy cơ thuốc BVTV" cho 7 xã của 6 huyện trọng điểm. Để cung cấp tư liệu và phương pháp triển khai mô hình, Chi cục BVTV xin giới thiệu bài viết của Ths Đặng Văn Mạnh đăng trên tạp chi Thông tin KHCN Phú Yên số 5/2010.
(Xem file kèm ở phần Download văn bản/Tài liệu huấn luyện)
Xem tiếp...

Những bản tin khác

MỘT SỐ SÂU BỆNH MỚI TRÊN CÂY TRỒNG [22.07.2013 09:32]
DỊCH HẠI MỚI: SÂU CẮN LÁ DỪA [19.02.2013 09:01]
PHÁT HIỆN BỆNH CHỔI RỒNG SẮN TẠI PHÚ YÊN [12.03.2012 08:01]
DANH MỤC THUỐC TRỪ RẦY - CỤC BVTV [27.07.2010 09:05]
CHUỘT HẠI LÚA VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHUỘT [26.11.2008 08:53]


  Giáo trình chuyên ngành 

TIẾN TRÌNH THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG VỀ BẢO VỆ THỰC VẬT

[05.06.2014 08:01 - Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên.]
TIẾN TRÌNH THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG VỀ  BẢO VỆ THỰC VẬT
Quá trình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong công tác BVTV phải tuân thủ các tiến trình và phương pháp huấn luyện mới đạt được kết quả cao. Chi cục BVTV Phú Yên xin giới thiệu bài viết “The process of communication” của N.S Ingale , trong sách “Manual on Plant Protection Technology” để làm tài liệu tham khảo cho các CBKT ngành BVTV.
Xem tiếp...

Những bản tin khác

VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH [22.11.2013 08:38]
CÁC KIỂU BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM ĐỒNG RUỘNG [03.12.2012 15:44]
Nghiên cứu tính kháng thuốc của rầy nâu ở phía Bắc [06.09.2012 08:35]
KHUYẾN CÁO BỘ THUỐC TRỪ RẦY NÂU [14.03.2012 08:33]
HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÂY LÚA - Standard Evaluation System for Rice (SES) [22.09.2010 08:55]


Thông báo

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BVTV NĂM 2015
CÁC TRẠM BVTV VÀ CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THỰC HIỆN CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG NĂM 2015 XIN MỜI GỞI ĐỀ CƯƠNG VÀ ĐĂNG KÝ VỀ CHI CỤC BVTV. YÊU CẦU MỤC TIÊU CÁC ĐỀ TÀI PHẢI BÁM SÁT GIẢI QUYẾT NHỮNG NHU CẦU CẦN THIẾT THỰC TẾ SẢN XUẤT TẠI ĐỊA PHƯƠNG. CÁC NGHIÊN CỨU CÓ THỂ TRIỂN KHAI TỪ VỤ ĐX 2014-2015.

Đăng ký nhận tin
Email của bạn

Định dạng tin

Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về hệ thống Bảo Vệ Thực Vật

 Tuyệt vời
 Tốt
 Trung bình
 Không có gì để nói
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 9
Thảo luận: 0
Bài viết được quan tâm
HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỪ RẦY NÂU HẠI LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2014-2015
CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG VỀ CHỔI RỒNG VÀ RSBH HẠI SẮN TẠI PHÚ YÊN 2015
CHUYÊN GIA ĐẠI HỌC AARHUS-ĐAN MẠCH LÀM VIỆC TẠI PHÚ YÊN
10 bài viết mới
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 15
CHUYÊN GIA ĐẠI HỌC AARHUS-ĐAN MẠCH LÀM VIỆC TẠI PHÚ YÊN
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 14
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 13
CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG VỀ CHỔI RỒNG VÀ RSBH HẠI SẮN TẠI PHÚ YÊN 2015
THÔNG TƯ 15/2015 CỦA BỘ NN-PTNT VỀ NHIỆM VỤ CÁC CHI CỤC THUỘC SỞ NN-PTNT
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV VỀ TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN NN-PTNT CẤP TỈNH, HUYỆN
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 12
HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỪ RẦY NÂU HẠI LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2014-2015
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 11
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 10
QUI TRÌNH KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ BỆNH CHẾT NHANH, CHẾT CHẬM HẠI HỒ TIÊU
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 09
DANH MỤC THUỐC BVTV NĂM 2015
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 08
Liên Kết
Đang khởi tạo các Logo...

Đặt logo của bạn ở đây!
Thời tiết
© Copyright 2008 - 2011 | Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Phú Yên.
48A - Nguyễn Tất Thành - Phường 2 - TP.Tuy Hòa - T.Phú Yên. | Tel: (84.057)3822454 - Fax: (84.57)3836238 - (84.057)3822454