Chi Cục Bảo vệ thực vật Phú Yên. | Tin tức | TT chuyên ngành | Phương pháp điều tra | PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA SÂU BỆNH HẠI MÍA
 Menu Chính
File Văn bản mới
  CÔNG NGHỆ SINH THÁI-GIẢI PHÁP MỚI CHO QUẢN LÝ DỊCH HẠI NÔNG NGHIỆP
  LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT 12.2013
  MỘT SỐ SÂU BỆNH MỚI HẠI CÂY TRỒNG
  Thông tư Số:223/2012/TT-BTC VỀ THU PHÍ TRONG LĨNH VỰC BVTV
  DANH MỤC THUỐC BVTV NĂM 2013
TÌM KIẾM
Google
Từ Điển Vdict

Tra theo từ điển:


Lịch
Tháng Tư 2014
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 <  > 
Thành viên có mặt
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 002063740
ThôngTin Cần Biết

Bảng giá thuốc BVTV

Loại thuốc

GiáTiền(1.000đ)

S

A

A

C

 V
Tp

Nguồn Đại lý xxx  
Địa chỉ:zzz-TP Tuy Hòa

Bảng giá  phân bón

Loại phân

Giátiền(1.000đ)

Urea

Lân

Kali

DAP

NPK

 Nguồn Đại lý xxx
Địa chỉ:zzz-TP Tuy Hòa

Google Translate
 
Tin tức » TT chuyên ngành » Phương pháp điều tra 19.04.2014 03:48
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA SÂU BỆNH HẠI MÍA
02.05.2008 19:32

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA SÂU BỆNH HẠI MÍA

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA SÂU BỆNH HẠI MÍA

***************

I. NỘI DUNG ĐIỀU TRA:

1.Đối tượng cây trồng:

Cần theo dõi sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng và các yếu tố có liên quan như thời vụ, đất đai, thời tiết, chế độ nước tưới,....

2. Đối tượng sâu bệnh hại:

Cần tập trung vào những sâu bệnh hại chính gây hại có ý nghĩa kinh tế ở địa phương.

3. Thời gian điều tra:

- Điều tra định kỳ 7-10 ngày /lần.

- Điều tra bổ sung: vào các thời kỳ xung yếu của cây trồng cần mở rộng tuyến điều tra để ghi nhận đặc thù của các đối tượng dịch hại theo vùng sinh thái.

4. Chọn ruộng điều tra:

Ruộng điều tra được chọn phải thỏa mãn các yếu tố điều tra về diện tích, giống, thời vụ, chân đất,....

II. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA:

1. Phương pháp điều tra sâu hại

1.1. Đối với sâu hại gốc, rễ: (Bọ hung, dế,....)

* Chỉ tiêu điều tra:

- Điều tra mật độ sâu hại: (con/m2).

- Tỷ lệ cây bị hại (%) = số cây bị hại / tổng số cây điều tra .

* Phương pháp điều tra:

- Điều tra 10 điểm, mỗi điểm 3-5 cây liên tục.

1.2. Đối với sâu hại thân: Sâu đục thân

* Chỉ tiêu điều tra

- Tỷ lệ ngọn bị héo (%)

- Tỷ lệ cây bị hại (%)

- Tỷ lệ đốt bị hại (%)

* Phương pháp điều tra

- Điều tra 5 điểm, mỗi điểm điều tra 10 cây ngẫu nhiên.

- Điều tra thành phần sâu đục thân .

1.3. Đối với sâu hại lá:Rệp,...

* Chỉ tiêu điều tra

- Tỷ lệ cây bị rệp (%)

- Tỷ lệ cây lá bị đen (%)

- Số lượng quần thể rệp (số ổ rệp/m2)

* Phương pháp điều tra

- Điều tra 10 điểm, mỗi điểm 3-5 cây liên tục.

<Đối với các loại sâu hại trên lá khác thì điều tra mật độ sâu (con/m2)>

2. Phương pháp điều tra bệnh hại:

2.1. Đối với bệnh hại trên rễ:

* Chỉ tiêu theo dõi:

- Tỷ lệ bệnh (%)

- Chỉ số bệnh (%): (theo 3 cấp)

         + Cấp 1: nhẹ               Số rễ bị bệnh <10%

         + Cấp 2: trung bình    Số rễ bị bệnh 10-40%

         + Cấp 3: Nặng            Số rễ bị bệnh >40%

* Phương pháp điều tra: Điều tra 10 điểm, mỗi điểm 3-5 cây liên tục.

 2.2. Đối với bệnh hại trên thân:

* Chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ cây bị bệnh.

* Phương pháp điều tra:Điều tra 5 điểm, mỗi điểm điều tra 10 cây ngẫu nhiên.

2.3. Đối với bệnh trên lá:

* Chỉ tiêu điều tra:

- Tỷ lệ lá, bẹ lá bị bệnh

- Chỉ số bệnh: Theo thang 9 cấp:

         + Cấp 1:          Diện tích lá, bẹ lá bị bệnh <1%

         + Cấp 3:          Diện tích lá, bẹ lá bị bệnh <1-5%

         + Cấp 5:          Diện tích lá, bẹ lá bị bệnh <5-25%

         + Cấp 7:          Diện tích lá, bẹ lá bị bệnh <25-50%

         + Cấp 9:          Diện tích lá, bẹ lá bị bệnh >50%

3. Phương pháp điều tra sinh trưởng

1. Các chỉ tiêu sinh trưởng:

* Giai đoạn mía mọc mầm-cây con:(mầm mọc-5lá thật)

- Tỷ lệ mọc mầm (%).

- Mật độ mầm (cây/m2).

- Số lá/cây

* Giai đoạn mía đẻ nhánh (6-10lá thật)

- Mật độ cây mẹ (cây/m2)

- Số nhánh cấp 1/cây mẹ.

- Số nhánh cấp 2/cây mẹ.

- Số lá thật/cây.

* Giai đoạn vươn lóng (sau trồng khoảng 4 tháng)

- Mật độ (cây/m2).

- Ciều cao cây (cm).

- Số lá xanh /cây.

- Số lóng/cây.

- Diện tích lá (cm2)

- Chiều dài lóng (cm) (đo ở 3 lóng).

- Đường kính thân (cm) (đo ở 3 lóng).

2. Phương pháp điều tra:

Điều tra 5 điểm cố định, mỗi điểm điều tra 1m2

PHÒNG KỸ THUẬT

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT PHÚ YÊNManh Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:
QĐ thống kê DT nhiễm [02.05.2008 19:27]Lên đầu trang
Thông báo

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC BVTV -2014
CHI CỤC BVTV THÔNG BÁO ĐỂ CÁC TRẠM BVTV TIẾN HÀNH ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC NĂM 2014. ĐỀ CƯƠNG GỞI VỀ PHÒNG KỸ THUẬT TRƯỚC NGÀY 20/12/2013 VÀ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC SẼ XÉT DUYỆT CHO TRIỂN KHAI TRONG VỤ ĐX 2013-2014.

LỊCH HỘI THẢO KHOA HỌC BVTV -2013
DO MƯA LỤT NÊN HỘI THẢO KHOA HỌC BVTV 2013 ĐÃ TẠM HOÃN. THEO THỐNG NHẤT, HỘI THẢO SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY THỨ BẢY 30/11/2013. THÔNG BÁO NÀY THAY CHO GIẤY MỜI. RẤT MONG CÁC TRẠM SẮP XẾP THAM DỰ ĐẦY ĐỦ. CHI CỤC TRƯỞNG.

Đăng ký nhận tin
Email của bạn

Định dạng tin

Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về hệ thống Bảo Vệ Thực Vật

 Tuyệt vời
 Tốt
 Trung bình
 Không có gì để nói
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 9
Thảo luận: 0
Bài viết được quan tâm
CHUYÊN GIA BỆNH CÂY - ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM GIÁM ĐỊNH BỆNH HẠI TIÊU VÀ DỨA TẠI PHÚ YÊN
MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ SINH THÁI
10 bài viết mới
MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ SINH THÁI
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 16
CHUYÊN GIA BỆNH CÂY - ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM GIÁM ĐỊNH BỆNH HẠI TIÊU VÀ DỨA TẠI PHÚ YÊN
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 15
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 14
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 13
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 12
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 11
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 10
KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH BỆNH DỨA TẠI PHÚ HOÀ
TẬP HUẤN VỀ ĐIỀU TRA GIÁM SÁT SÂU BỆNH HẠI SẮN
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 09
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 08
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI 7 NGÀY SỐ 07
THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển đợt kiểm tra kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ
Liên Kết
Đang khởi tạo các Logo...

Đặt logo của bạn ở đây!
Thời tiết
© Copyright 2008 - 2011 | Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Phú Yên.
48A - Nguyễn Tất Thành - Phường 2 - TP.Tuy Hòa - T.Phú Yên. | Tel: (84.057)3822454 - Fax: (84.57)3836238 - (84.057)3822454